Điều Trị

Tạo nhật ký đau nửa đầu – tại sao không?

Tạo nhật ký đau nửa đầu – tại sao không?

Ghi nhật ký đau nửa đầu thế nào cho đúng, cho hiệu quả lại là một vấn đề mà chúng ta cần bàn tới. Đó là các thông tin mà bạn cảm thấy cần thiết để phục vụ cho việc điều trị hiệu quả cao hơn.