các dạng bệnh nhức đầu

Các dạng bệnh nhức đầu thường gặp – phần 1

Các dạng bệnh nhức đầu thường gặp – phần 1

CÁC DẠNG BỆNH NHỨC ĐẦU Bệnh nhức đầu biến hóa thiên hình vạn trạng. Một vài dạng nhức đầu gây một ít khó chịu cho bệnh nhân, nhưng cũng có những dạng nhức đầu dữ dội khiến bệnh nhân không chịu đựng được. Một số dạng nhức đầu là kết quả của xung động...