các dạng nhức đầu

Các dạng nhức đầu thường gặp – phần 2

Các dạng nhức đầu thường gặp – phần 2

NHỨC ĐẦU DO SỬ DỤNG CƠ BẮP QUÁ SỨC Cơn nhức đầu khởi sự sau một sự vận động cơ bắp quá sức (kể cả hoạt động tình dục). Đối với một số người, ho rũ rượi hoặc cười to có thể gây nên dạng bệnh này. Chỉ có khoảng 10% bệnh nhân của dạng […]