Rối loạn giấc ngủ

Bạn biết gì về chứng bệnh đau nửa đầu?

Bạn biết gì về chứng bệnh đau nửa đầu?

Kiến thức đau nửa đầu dành cho người bệnh. Hiện vẫn chưa có các nghiên cứu nào về nguyên nhân dẫn đến đau nửa đầu. Nhưng sự bất thường về mạch máu dẫn đến